GOLF VOUCHER : Štart Karta

Dostupné varianty:  pre 1-6 osôb (č. DM20221206-9) 

Balíček obsahuje :

  •  3-hodinovú lekciu golfu s trénerom 
  •  hru na ihrisku
  •  tréningové loptičky a zapožičanie golfových palíc 
  •  zoznámenie sa so základnými golfovými pravidlami a etiketou