Ing. Dominik Mračko, MBA

 - Člen PGA SK
 - Tréner golfu, licencia B
 - Golfový profesionál od roku 2021
 - Študent českého vzdelávacieho programu PGAC na Univerzite Karlovej v
   Prahe
 - Absolvent viacerých zahraničných golfových seminárov s PGA certifikátom
 - Majster klubu Red OAK Golf Club Nitra
 - Zakladateľ Golf Institute Nitra a Golf Institute Development Center
 - Špecialista na individuálnu inštruktáž, skupinové tréningy, u výkonnostných 
   golfistov nastavenie tréningového procesu a sledovanie výkonnostných
   ukazovateľov, course management, playing lesson, golfový marketing a
   organizácia eventov

Ing. Dominik Mračko, MBA        +421 911 819 077        dominik@golfinstitute.sk