- tvorba marketingových kampaní
 - prezentácia v médiách a na sociálnych sieťach
 - tvorba marketingových materiálov